سیکلت بانک
سیکلت بانک

به گزارش سیکلت بانک، اسامی شرکت‌های مونتاژکنندگان موتورسیکلت ایران که تا پایان سال ۱۴۰۰ فعال و نیمه فعال بوده‌اند طبق جدول ذیل است.

بانک اطلاعاتی صنعت موتورسیکلت ایران

Names of Motorcycle Assembly Companies in Iran

ردیف فهرست مونتاژکنندگان موتورسیکلت ایران تلفن مونتاژکنندگان موتورسیکلت ایران
۱ جهانرو ۰۲۱-۸۹۴۸۰۲۸
۲ گروه همتاز (جهان همتا سیکلت بناب و همتا خودرو آذربایجان) ۰۲۱۸۸۵۰۸۲۰۵
۳ تیزپر توس ۰۵۱۳-۶۵۱۴۲۳۲
۴ متین خودرو ۰۲۱-۸۸۸۰۳۱۰۰
۵ نیکران موتور پاسارگاد ۰۲۱-۵۵۴۸۹۰۲۲
۶ بهرو سیکلت و سرعت سیکلت ۰۲۱-۶۶۴۸۳۱۱۴
۷ شاهین موتور قم ۰۲۱-۸۸۵۵۱۹۰۰
۸ دینو موتور قم ۰۲۱-۲۲۰۲۸۷۴۰
۹ سالار گستر آسیا ۰۲۱-۸۸۵۴۳۵۰۰
۱۰ آرمان موتور فارس ۰۲۱-۵۵۶۴۰۰۱۴
۱۱ ایران دوچرخ ارشیا ۰۲۱-۶۶۹۰۰۶۰۱
۱۲ نیرو محرکه  ۰۲۱-۴۹۱۰۱۰۰۰
۱۳ سهند سیکلت سپاهان ۰۲۱-۸۸۷۱۵۶۰۰
۱۴ چابکرو البرز ۰۲۸۲-۴۴۵۳۵۳۳
۱۵ عرفان سیکلت ایرانیان ۰۵۱۳-۲۲۵۰۱۸۳
۱۶ زمرد سیکلت کویر ۰۳۱-۵۵۴۵۲۶۸۰
۱۷ پاسارگاد سیکلت ایرانیان/ فارس ۰۷۱-۳۷۱۷۵۲۴۲
۱۸ تکتاز موتور و روان سیکلت ۰۲۱-۲۶۴۰۴۰۸۰
۱۹ ثاقب خودرو ۰۲۱-۵۵۳۶۱۸۱۸
۲۰ هانی موتور البرز ۰۲۱-۸۸۷۴۴۴۵۲
۲۱ صنعت موتور شکوهیه ۰۲۱-۵۵۳۷۱۰۴۸
۲۲ شباب خودرو روز ۰۲۱-۲۲۹۰۶۱۶۰
۲۳ پیشرو گستر فارس، پیشرو سیکلت و بهتاز ۰۲۱-۸۸۹۲۳۱۶۱
۲۴ سپاهان سیکلت کوهپایه
۲۵ سپهر خودرو ۰۲۴-۳۲۲۲۲۳۷۰
۲۶ کبیر موتور کازرون ۰۲۱۸۸۷۴۱۰۳۰
۲۷ توسن محرکه شرق ۰۲۱۵۵۳۷۱۰۰۹
۲۸ پگاه موتور بینالود ۰۲۱-۶۶۵۷۵۶۳۰
۲۹ پیشتاز موتور توس ۰۵۱-۳۷۰۵۸۹۴۰
۳۰ گروه کویر موتور (یکتاز سیکلت کویر و کویر موتور اوراسیا) ۰۲۱-۵۷۴۰۶
۳۱ همراه سیکلت جهان ۰۲۱-۴۵۳۵۹۰۰۰
۳۲ اوج پرواز ما دو نفر
۳۳ تکاور میبد ۰۳۵-۳۲۳۲۵۰۵۵
۳۴ اصفهان سیکلت
۳۵ توسن سپهر آسمان کویر ۰۳۵-۳۲۳۵۸۸۷۵
۳۶ ماشین سازی شاهین شهر سپاهان
۳۷ فن گستران خودرو توسن ۰۲۱-۹۱۰۱۰۴۸۴
۳۸ مروارید ساز خزر ۰۱۳-۳۴۴۳۷۸۸۰
۳۹ سکان صنعت پارس ۰۲۱-۵۵۳۶۹۱۷۷
۴۰ ستاره صنعت و معدن البرز
۴۱ عالی‌رو هوای پاک
۴۲ فناور پلاستیک ۰۳۱-۳۳۳۳۹۹۹۹
۴۳ فناوری سپاهان
۴۴ دانش بنیان اسپیدار
۴۵ توسعه جذب خورشید انرژی گهر ۰۲۱-۲۶۸۵۳۸۲۹
۴۶ گروه نیرو موتور (نیرو موتور سهند، نیرو موتور سامان، نیرو موتور دماوند و نیرو موتور شیراز) ۰۲۱-۴۷۷۶۲

 

منبع: موتورسیکلت نیوز

question