سیکلت بانک

از سال آینده تمام مراحل نقل‌وانتقال مالکیت موتورسیکلت‌ها به‌صورت برخط انجام می‌شود

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه گفت: با مصوبه اعضای کمیسیون نیروی انتظامی مکلف شد طوری برنامه‌ریزی کند تا از ابتدای سال 1401 تمام مراحل نقل و انتقال مالکیت خودرو و موتورسیکلت به‌صورت برخط انجام شود و مراجعه حضوری صرفا برای فک و نصب پلاک باشد.

question