سیکلت بانک

وسپا پیک‌نیک برای گردشگران

وسپا فیلیپین، پریماورا پیک‌نیک را برای افرادی که اهل طبیعت گردی هستند آماده کرد. به گزارش سیکلت بانک، پیک‌نیک نام خود را از کلمه فرانسوی “pique – nique” گرفته است. یعنی یک جمعی که در آن هر شرکت کننده سهمی از غذا را به همراه می‌آورد. موتورسیکلت Vespa Pic Nic یک نسخه محدود وسپا پریماورا […]

question