سیکلت بانک

در ساخت موتورسیکلت برقی چه مواردی باید مدنظر قرار گیرد؟

نژادیان: عدم آگاهی به مباحث «هوش مصنوعی»، «اینترنت اشیاء»، «شهر هوشمند» و «فناوری اطلاعات و ارتباطات» که پایه و اساس برنامه‌ریزی‌های شهری آینده و تولید خودروهای پیشرفته است، باعث می‌شود عده‌ای در ایران بگویند ساخت موتورسیکلت برقی کاری ندارد. به گزارش سیکلت بانک، محمدعلی نژادیان در یادداشتی نوشت: وقتی در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که هر […]

question